ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ် သတ္တုများ